Bedrijfsgegevens

Familie Wolter

Middelicher Straße 297
45892 Gelsenkirchen

Tel.: +49 (0)209 77 19 76
fax: +49 (0)209 70 10 711


info@braamhorst.de

 

ODR

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op ec.europa.eu/consumers/odr/dat consumenten kunnen gebruiken om een geschil te beslechten en voor meer informatie over geschillenbeslechting.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een instantie voor geschillenbeslechting in geval van een geschil met een consument.